Daftar RPS Mobile

No KDMK MK THAK DOSEN PRODI UPDATED
1 JJ350717 PTM dan Alat Berat 2021/2022 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. TRKJJ 2021-09-03
2 JJ470217 Metodologi Penelitian 2021/2022 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng TRKJJ 2021-09-03
3 TS230116 Bahasa Inggris II 2021/2022 Lilik Damayanti, S.S., M.Hum. Teknik Sipil 2021-09-03
4 JJ480217 Studi Kasus 2021/2022 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. TRKJJ 2022-03-04
5 JJ120217 Bahasa Inggris II 2021/2022 Masrul Huda, M.A. TRKJJ 2022-03-04
6 TS120816 Lab. Praktek Beton 2021/2022 Drs. Sunarno, M.Eng. Teknik Sipil 2022-01-25
7 TS360216 Bahasa Inggris III 2021/2022 Masrul Huda, M.A. Teknik Sipil 2022-07-03
8 TS240416 Komputer Aplikasi Struktur 2021/2022 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2022-03-06
9 JJ350217 KONSTRUKSI BETON PRA-TEGANG 2021/2022 Anis Aulia Ulfa, ST.MT. TRKJJ 2021-09-03
10 JJ230317 Konstruksi Beton 1 2021/2022 Anis Aulia Ulfa, ST.MT. TRKJJ 2021-09-03
11 JJ230917 Geomatika III 2021/2022 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. TRKJJ 2021-09-06
12 TS110416 TEKNOLOGI BAHAN 2021/2022 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2021-08-27
13 JJ111016 Geomatika I 2021/2022 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. TRKJJ 2021-08-25
14 TS230216 Manajemen Proyek 2021/2022 Aco Wahyudi Efendi, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-09-04
15 TS230916 Laboratorium Uji Tanah 2021/2022 Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2021-09-04
16 JJ350417 Rekayasa Fondasi II 2021/2022 Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. TRKJJ 2021-09-04
17 TS110816 Mekanika Tanah 2021/2022 Mohamad Isram M.Ain, S.T., M.Sc Teknik Sipil 2021-09-04
18 JJ230217 Mekanika Rekayasa III 2021/2022 Anis Aulia Ulfah, ST.MT. TRKJJ 2021-09-04
19 TS240716 Pemindahan Tanah Mekanis (PTM) 2021/2022 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2022-02-16
20 JJ110817 Menggambar Rekayasa 1 2021/2022 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. TRKJJ 2021-09-05
21 TS350216 KEWIRAUSAHAAN 2021/2022 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. Teknik Sipil 2022-01-26
22 JJ350117 KEWIRAUSAHAAN 2021/2022 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. TRKJJ 2022-01-26
23 TS110216 Kewarganegaraan 2021/2022 Desak Made Ristia Kartika, S.Pd., M.Sc. Teknik Sipil 2021-09-06
24 TS230516 Struktur Beton 1 2021/2022 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT Teknik Sipil 2021-09-06
25 JJ230417 Konstruksi Baja I 2021/2022 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT TRKJJ 2021-09-05
26 JJ470117 Bahasa Indonesia 2021/2022 Desak Made Ristia Kartika, S.Pd., M.Sc. TRKJJ 2021-09-05
27 JJ120317 Mekanika Rekayasa II 2021/2022 Karmila Achmad, S.T., M.T. TRKJJ 2022-01-19
28 JJ470317 Ekonomi Rekayasa 2021/2022 Fatmawati, S.T., M.T. TRKJJ 2021-09-05
29 JJ110917 Mekanika Tanah I 2021/2022 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2021-09-05
30 JJ110117 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN(1TRKJJ1) 2021/2022 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2021-09-03
31 TS110316 Matematika Teknik 2021/2022 Desak Made Ristia Kartika, S.Pd., M.Sc. Teknik Sipil 2021-09-06
32 TS350316 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2021/2022 Candra Irawan, S.T., M.Si. Teknik Sipil 2021-09-06
33 TS120117 Agama Islam 2021/2022 Basri Dahlan, S.Ag., M.Pd.I. TRKJJ 2022-03-06
34 JJ110417 Fisika Terapan 2021/2022 Candra Irawan, S.T., M.Si. TRKJJ 2021-09-06
35 JJ120117 Pendidikan Agama Islam 2021/2022 Basri Dahlan, S.Ag., M.Pd.I. TRKJJ 2022-03-06
36 JJ240417 Praktek Kerja Baja 2021/2022 Wahyu Yusuf Rio, S.T., M.T. TRKJJ 2022-01-18
37 JJ360717 Praktek Perakitan Jembatan 2021/2022 Wahyu Yusuf Rio, S.T., M.T. TRKJJ 2022-01-18
38 JJ110217 Matematika Terapan 2021/2022 Desak Made Ristia Kartika, S.Pd., M.Sc. TRKJJ 2021-09-06
39 TS240816 Lab. Praktek Perancah 2021/2022 Wahyu Yusuf Rio, S.T., M.T. Teknik Sipil 2022-01-18
40 TS240416 KOMPUTER APLIKASI STRUKTUR 2021/2022 Anis Aulia Ulfah, ST.MT. Teknik Sipil 2022-03-10
41 TS240416 Komputer Aplikasi Struktur 2021/2022 Anis Aulia Ulfah, ST.MT. Teknik Sipil 2022-02-16
42 TS110716 Hidrolika 2021/2022 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-09-11
43 JJ121017 Teknologi Bahan 1 2021/2022 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. TRKJJ 2022-01-15
44 TS230716 Laboratorium Praktek Utilitas 2021/2022 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-09-14
45 TS230716 Laboratorium Praktek Utilitas 2021/2022 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng Teknik Sipil 2021-09-03
46 TS120716 Lab Uji Bahan 2021/2022 Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2022-03-01
47 TS120716 Lab Uji Bahan 2021/2022 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2022-03-01
48 JJ120417 Teknologi Bahan 2 2021/2022 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2022-03-01
49 TS 12061 LAB. PRAKTIK KAYU 2021/2022 Drs. Sunarno, M.Eng. Teknik Sipil 2021-09-01
50 JJ230617 PRAKTIK BETON 2021/2022 Drs. Sunarno, M.Eng. TRKJJ 2021-09-01
51 TS120316 Instalasi dan Utilitas Bangunan Gedung 2021/2022 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2022-03-11
52 TS350116 Etika Profesi 2021/2022 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-09-16
53 TS120616 Rekayasa Fondasi I 2021/2022 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2022-03-13
54 TS240216 K3 dan Aspek Hukum 2021/2022 Candra Irawan, S.T., M.Si. Teknik Sipil 2022-03-14
55 JJ241217 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2021/2022 Candra Irawan, S.T., M.Si. TRKJJ 2022-03-14
56 JJ241017 Drainase Jalan 2021/2022 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. TRKJJ 2022-02-16
57 TS110616 Menggambar Rekayasa I 2021/2022 Mahfud, S.Pd., M.T. Teknik Sipil 2021-08-10
58 JJ120317 Mekanika Rekayasa II 2021/2022 Karmila Achmad, S.T., M.T. TRKJJ 2022-01-19
59 TS230216 Manajemen Proyek 2021/2022 Mahfud, S.Pd., M.T. Teknik Sipil 2021-08-10
60 TS120416 Mekanika Rekayasa II 2021/2022 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2022-01-19
61 JJ240117 Mekanika Rekayasa IV 2021/2022 Karmila Achmad, S.T., M.T. TRKJJ 2022-01-19
62 JJ360117 Bangunan Tahan Gempa 2021/2022 Anis Aulia Ulfah, ST.MT. TRKJJ 2022-02-27
63 TS110516 Mekanika Rekayasa 1 2021/2022 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-08-18
64 TS120216 PANCASILA 2021/2022 Desak Made Ristia Kartika, S.Pd., M.Sc. Teknik Sipil 2022-02-03
65 JJ110717 Mekanika Rekayasa 1 2021/2022 Karmila Achmad, S.T., M.T. TRKJJ 2021-08-18
66 TS230016 Mekanika Rekayasa III 2021/2022 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-08-18
67 JJ240817 Perencanaan Geometrrik 2021/2022 Mohamad Isram M.Ain, S.T., M.Sc TRKJJ 2022-04-10
68 JJ120817 Laboratorium Uji Tanah 2021/2022 Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. TRKJJ 2022-04-10
69 JJ360617 Praktikum Perkerasan Jalan 2021/2022 Mohamad Isram M.Ain, S.T., M.Sc TRKJJ 2022-04-10
70 Ku Pendidikan Agama Islam 2021/2022 Basri Dahlan, S.Ag., M.Pd.I. Teknik Sipil 2022-04-10
71 JJ241117 K3 dan Aspek Hukum 2021/2022 Dedy Sulistianto S.T., M.T. TRKJJ 2022-04-26
72 JJ120617 Menggambar Rekayasa II 2021/2022 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. TRKJJ 2022-02-05
73 JJ240517 Manajemen Konstruksi 2021/2022 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. TRKJJ 2022-02-05
74 TS240216 K3 dan Aspek Hukum 2021/2022 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. Teknik Sipil 2022-02-05
75 JJ240217 Konstruksi Beton 2 2021/2022 Anis Aulia Ulfah, ST.MT. TRKJJ 2022-03-02
76 JJ230117 PENDIDIKAN PANCASILA 2021/2022 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2021-08-24
77 JJ110317 Statistik 2021/2022 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2021-08-24
78 JJ360517 Metode Pelaksanaan Jalan dan Jembatan 2021/2022 Aco Wahyudi Efendi, S.T., M.T. TRKJJ 2022-02-14
79 TS240316 Teknologi Pelaksanaan Konstruksi 2021/2022 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. Teknik Sipil 2022-02-14
80 TS110816 Mekanika Tanah 2021/2022 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2021-08-24
81 TS240316 Teknologi Pelaksanaan Konstruksi 2021/2022 Aco Wahyudi Efendi, S.T., M.T. Teknik Sipil 2022-02-13
82 JJ231117 Hidrolika 2021/2022 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2021-09-05
83 TS360116 Bahasa Indonesia 2021/2022 Desak Made Ristia Kartika, S.Pd., M.Sc. Teknik Sipil 2022-02-13
84 TS110416 TEKNOLOGI BAHAN 2021/2022 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2021-09-06
85 TS240816 Lab. Praktek Perancah 2021/2022 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2022-02-15
86 TS240716 Pemindahan Tanah Mekanis (PTM) 2021/2022 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2022-02-15
87 JJ240717 Rekayasa Fondasi I 2021/2022 Dr. Sara Wibawaning Respati, S.T., M.Sc. TRKJJ 2022-02-16
88 JJ240917 Praktek GIS 2021/2022 Dr. Sara Wibawaning Respati, S.T., M.Sc. TRKJJ 2022-02-16
89 TS240316 Teknologi Pelaksanaan Konstruksi 2021/2022 Dr. Sara Wibawaning Respati, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2022-02-16
90 TS110716 Hidrolika 2021/2022 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2021-08-28
91 JJ360317 Perencanaan Konstruksi Jembatan 2021/2022 Dr. Sara Wibawaning Respati, S.T., M.Sc. TRKJJ 2022-02-16
92 JJ350817 Praktek Drainase 2021/2022 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. TRKJJ 2021-09-06
93 TS240416 KOMPUTER APLIKASI STRUKTUR 2021/2022 Anis Aulia Ulfah, ST.MT. Teknik Sipil 2022-03-02
94 TS110716 Hidrolika 2021/2022 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2021-09-06
95 TS240416 Komputer Aplikasi Struktur xxx 2021/2022 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2022-03-06
96 JJ470417 Etika Profesi 2021/2022 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. TRKJJ 2021-09-06
97 TS240516 Struktur Baja 2021/2022 Anis Aulia Ulfah, ST.MT. Teknik Sipil 2022-02-27
98 TS120516 Menggambar Rekayasa II 2021/2022 Mahfud, S.Pd., M.T. Teknik Sipil 2022-05-15
99 JJ231117 Bahasa Pemrograman 2021/2022 Totok Sulistyo, S.T., M.T. TRKJJ 2021-08-31
100 TS120914 Geomatika II 2021/2022 Totok Sulistyo, S.T., M.T. Teknik Sipil 2022-02-24
101 TS110914 Geomatika I 2021/2022 Totok Sulistyo, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-08-31
102 JJ230817 Pengantar GIS dan Land Desk Development 2021/2022 Dr. Sara Wibawaning Respati, S.T., M.Sc. TRKJJ 2021-09-01
103 TS230614 Rekayasa Fondasi II 2021/2022 Dr. Sara Wibawaning Respati, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2021-09-01
104 TS110816 Mekanika Tanah 2021/2022 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2021-09-01
105 TS230616 Rekayasa Fondasi II 2021/2022 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2021-09-01
106 TS230916 Laboratorium Uji Tanah 2021/2022 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2021-09-01
107 JJ110817 Menggambar Rekayasa 1 2021/2022 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. TRKJJ 2021-09-05
108 TS350216 KEWIRAUSAHAAN 2021/2022 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. Teknik Sipil 2022-01-26
109 JJ470117 Bahasa Indonesia 2021/2022 Lisnawaty Simatupang, S.S., M.Hum. TRKJJ 2021-09-05
110 JJ470117 Bahasa Indonesia 2021/2022 Desak Made Ristia Kartika, S.Pd., M.Sc. TRKJJ 2021-09-05
111 JJ110317 Bahasa Inggris I 2021/2022 Yayuk Wahyuni, M.Pd. TRKJJ 2021-09-02
112 JJ350517 Perencanaan Konstruksi Perkerasan Jalan 2021/2022 Fatmawati, S.T., M.T. TRKJJ 2021-11-08
113 JJ230817 Pengantar GIS dan Land Desk Development 2021/2022 Dr. Sara Wibawaning Respati, S.T., M.Sc. TRKJJ 2021-09-01
114 TS230314 Manajemen Proyek 2021/2022 Fatmawati, S.T., M.T. Teknik Sipil 2022-01-16
115 TS120716 Lab Uji Bahan 2021/2022 Fatmawati, S.T., M.T. TRKJJ 2021-09-01
116 TS230316 Estimasi Biaya Konstruksi 2021/2022 Fatmawati, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-11-21
117 JJ350317 Praktik Perancah 2021/2022 Wahyu Yusuf Rio, S.T., M.T. TRKJJ 2021-09-02
118 JJ230717 Estimasi Biaya 2021/2022 Wahyu Yusuf Rio, S.T., M.T. TRKJJ 2021-09-02
119 TS230316 Estimasi Biaya Konstruksi 2021/2022 Wahyu Yusuf Rio, S.T., M.T. Teknik Sipil 2022-10-16
120 TS230716 Laboratorium Praktek Utilitas 2021/2022 Wahyu Yusuf Rio, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-08-17
121 TS240716 Pemindahan Tanah Mekanis (PTM) 2021/2022 Dedy Sulistianto S.T., M.T. Teknik Sipil 2022-02-16
122 JJ230917 Geomatika III 2021/2022 Dedy Sulistianto S.T., M.T. TRKJJ 2021-09-06
123 JJ120917 Geomatika II 2021/2022 Dedy Sulistianto S.T., M.T. TRKJJ 2022-04-26
124 JJ240617 KOMPUTER APLIKASI MANAJEMEN KONTRUKSI 2021/2022 Fatmawati, S.T., M.T. TRKJJ 2022-02-26
125 TS240116 KOMPUTER APLIKASI MANAJEMEN KONTRUKSI 2021/2022 Fatmawati, S.T., M.T. Teknik Sipil 2022-02-26
126 JJ360417 REKAYASA LALU LINTAS 2021/2022 Fatmawati, S.T., M.T. TRKJJ 2022-03-06
127 JJ240317 Konstruksi Baja 2 2021/2022 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT TRKJJ 2022-05-14
128 TS110116 Bahasa Inggris I 2021/2022 Masrul Huda, M.A. Teknik Sipil 2021-09-02
129 JJ110317 Bahasa Inggris I 2021/2022 Masrul Huda, M.A. TRKJJ 2021-09-02
130 JJ360217 Komputer Aplikasi Struktur 2021/2022 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. TRKJJ 2022-07-08
131 TS240616 Struktur Beton 2 2021/2022 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT Teknik Sipil 2022-03-13
132 JJ121017 Hidrologi 2021/2022 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2022-03-01
133 TS110816 Mekanika Tanah 2021/2022 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2021-09-01
134 110416 Teknologi Bahan 2021/2022 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2023-02-07
135 JJ120717 Mekanika Tanah II 2021/2022 Dedy Sulistianto S.T., M.T. TRKJJ 2022-04-26
136 JJ Perencanaan Konstruksi Jembatan 2021/2022 Aco Wahyudi Efendi, S.T., M.T. TRKJJ 2023-02-23
137 TS120616 Rekayasa Fondasi I 2021/2022 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2022-03-04
138 TS240516 Struktur Baja 2021/2022 Aco Wahyudi Efendi Teknik Sipil 2023-02-23
139 JJ360417 REKAYASA LALU LINTAS 2021/2022 Dr. Sara Wibawaning Respati, S.T., M.Sc. TRKJJ 2022-03-06
140 JJ120517 Praktek Kerja Batu (Dinding Penahan Tanah) 2021/2022 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. TRKJJ 2022-03-03
141 JJ480217 Studi Kasus 2021/2022 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. TRKJJ 2022-03-04
142 JJ480217 Studi Kasus 2021/2022 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. TRKJJ 2022-03-04
143 TS1230316 Instalasi Utilitas Bangunan Gedung 2021/2022 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2022-07-18
144 JJ480217 Studi Kasus 2021/2022 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. TRKJJ 2023-03-05
145 TS240516 Struktur Baja 2021/2022 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2022-07-18
146 JJ480117 Bahasa Inggris III 2021/2022 Lilik Damayanti, S.S., M.Hum. TRKJJ 2022-06-06
147 TS360216 Bahasa Inggris III 2021/2022 Lilik Damayanti, S.S., M.Hum. Teknik Sipil 2022-03-03
148 TS230716 Laboratorium Praktek Utilitas 2021/2022 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng Teknik Sipil 2021-09-03
149 JJ110417 Matematika Terapan I 2020/2021 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2020-09-10
150 TS110316 Matematika Teknik 2020/2021 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2020-09-10
151 JJ110317 Statistik 2020/2021 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2020-09-10
152 TS230316 Estimasi Biaya Konstruksi 2020/2021 Fatmawati, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-09-10
153 JJ230817 Pengantar GIS dan Land Desk Development 2020/2021 Lucia Litha Respati, S.T., M.Eng TRKJJ 2020-09-10
154 TS230614 Rekayasa Fondasi II 2020/2021 Dr. Sara Wibawaning Respati, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2020-09-14
155 JJ110917 Mekanika Tanah I 2020/2021 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2020-09-10
156 TS230916 Laboratorium Uji Tanah 2020/2021 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2020-09-10
157 JJ230517 Lab Uji Bahan 2020/2021 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2020-09-23
158 TS110816 Mekanika Tanah 2020/2021 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2020-09-11
159 JJ240917 Komputer Aplikasi GIS 2020/2021 Lucia Litha Respati, S.T., M.Eng TRKJJ 2020-09-11
160 TS230314 Manajemen Proyek 2020/2021 Fatmawati, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-09-13
161 JJ120517 PRAKTIK BATU(DINDING PENAHAN TANAH) 2020/2021 Drs. Sunarno, M.Eng. TRKJJ 2021-03-07
162 JJ350217 KONSTRUKSI BETON PRA-TEGANG 2020/2021 Anis Aulia Ulfa, ST.MT. TRKJJ 2020-09-12
163 TS350116 Etika Profesi 2020/2021 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2020-09-12
164 JJ350517 Perencanaan Konstruksi Perkerasan Jalan 2020/2021 Fatmawati, S.T., M.T. TRKJJ 2020-09-15
165 JJ110117 Pendidikan Kewarganegaraan 2020/2021 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2021-09-06
166 JJ241217 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2020/2021 Candra Irawan, S.T., M.Si. TRKJJ 2021-03-15
167 TS120316 Instalasi dan Utilitas Bangunan Gedung 2020/2021 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng Teknik Sipil 2021-03-16
168 JJ230117 PENDIDIKAN PANCASILA 2020/2021 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2020-09-23
169 TS110116 Kewarganegaraan 2020/2021 Dra. Nawang Retno Dwiningrum, M.Si. Teknik Sipil 2020-09-12
170 TS240716 Pemindahan Tanah Mekanis (PTM) 2020/2021 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2021-03-15
171 TS240716 Pemindahan Tanah Mekanis (PTM) 2020/2021 Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2021-02-03
172 TS360216 Bahasa Inggris III 2020/2021 Lilik Damayanti, S.S., M.Hum. Teknik Sipil 2021-02-14
173 TS230416 Mekanika Rekayasa III 2020/2021 Anis Aulia Ulfa, ST.MT. Teknik Sipil 2020-09-24
174 TS240116 Komputer Aplikasi Manajemen Konstruksi 2020/2021 Wahyu Yusuf Rio, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-03-04
175 JJ350817 Praktek Drainase 2020/2021 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. TRKJJ 2020-09-13
176 TS240816 Lab. Praktek Perancah 2020/2021 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2021-03-15
177 JJ241017 Drainase Jalan 2020/2021 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng TRKJJ 2021-03-15
178 TS360116 Bahasa Indonesia 2020/2021 Lisnawaty Simatupang, S.S., M.Hum. Teknik Sipil 2021-02-23
179 TS120216 PENDIDIKAN PANCASILA 2020/2021 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2021-02-16
180 JJ360617 Praktikum Perkerasan Jalan 2020/2021 Mohamad Isram M.Ain, S.T., M.Sc TRKJJ 2021-04-23
181 TS230116 Bahasa Inggris II 2020/2021 Lilik Damayanti, S.S., M.Hum. Teknik Sipil 2020-09-13
182 TS240516 Struktur Baja 2020/2021 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2021-02-16
183 TS Metode Pelaksanaan Jalan dan Jembatan 2020/2021 Aco Wahyudi Efendi, S.T., M.T. TRKJJ 2021-03-06
184 110416 Teknologi Bahan 2020/2021 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-09-13
185 JJ110317 Bahasa Inggris I 2020/2021 Masrul Huda, M.A. TRKJJ 2020-09-13
186 TS110116 Bahasa Inggris I 2020/2021 Masrul Huda, M.A. Teknik Sipil 2020-09-13
187 TS120216 PANCASILA 2020/2021 Desak Made Ristia Kartika, S.Pd., M.Sc. Teknik Sipil 2021-02-28
188 JJ121017 Teknologi Bahan 1 2020/2021 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. TRKJJ 2020-09-13
189 TS350316 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2020/2021 Candra Irawan, S.T., M.Si. Teknik Sipil 2020-09-13
190 TS240616 Struktur Beton 2 2020/2021 Anis Aulia Ulfah, ST.MT. Teknik Sipil 2021-02-24
191 JJ110417 Fisika Terapan 2020/2021 Candra Irawan, S.T., M.Si. TRKJJ 2020-10-16
192 TS240616 Struktur Beton 2 2020/2021 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT Teknik Sipil 2021-06-06
193 JJ120817 Laboratorium Uji Tanah 2020/2021 Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. TRKJJ 2021-02-23
194 TS360116 Bahasa Indonesia 2020/2021 Desak Made Ristia Kartika, S.Pd., M.Sc. Teknik Sipil 2021-02-28
195 TS120716 Lab Uji Bahan 2020/2021 Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2021-02-23
196 JJ240817 Perencanaan Geometrrik 2020/2021 Mohamad Isram M.Ain, S.T., M.Sc TRKJJ 2021-02-23
197 JJ360317 Perencanaan Konstruksi Jembatan 2020/2021 Dr. Sara Wibawaning Respati, S.T., M.Sc. TRKJJ 2021-03-16
198 JJ240717 Rekayasa Fondasi I 2020/2021 Dr. Sara Wibawaning Respati, S.T., M.Sc. TRKJJ 2021-02-24
199 TS240316 Teknologi Pelaksanaan Konstruksi 2020/2021 Dr. Sara Wibawaning Respati, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2021-03-16
200 TS240116 KOMPUTER APLIKASI MANAJEMEN KONTRUKSI 2020/2021 Fatmawati, S.T., M.T. Teknik Sipil 2022-02-26
201 TS240316 Teknologi Pelaksanaan Konstruksi 2020/2021 Fatmawati, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-02-23
202 JJ360417 REKAYASA LALU LINTAS 2020/2021 Fatmawati, S.T., M.T. TRKJJ 2021-03-01
203 JJ240617 KOMPUTER APLIKASI MANAJEMEN KONTRUKSI 2020/2021 Fatmawati, S.T., M.T. TRKJJ 2021-02-23
204 JJ120117 Pendidikan Agama Islam 2020/2021 Basri Dahlan, S.Ag., M.Pd.I. TRKJJ 2021-04-07
205 TS120914 Geomatika II 2020/2021 Totok Sulistyo, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-02-24
206 TS120914 Geomatika II 2020/2021 Totok Sulistyo, S.T., M.T. TRKJJ 2021-02-24
207 TS110914 Geomatika I 2020/2021 Totok Sulistyo, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-09-15
208 JJ360217 Komputer Aplikasi Struktur 2020/2021 Anis Aulia Ulfa, ST.MT. TRKJJ 2021-02-24
209 TS110316 Matematika Teknik 2020/2021 Desak Made Ristia Kartika, S.Pd., M.Sc. Teknik Sipil 2020-09-10
210 JJ240317 Konstruksi Baja 2 2020/2021 Ir. Ali Arifin Soeparlan, M.T. TRKJJ 2021-02-25
211 JJ110417 Matematika Terapan I 2020/2021 Desak Made Ristia Kartika, S.Pd., M.Sc. TRKJJ 2020-09-10
212 TS110716 Hidrolika 2020/2021 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-09-16
213 JJ240917 Praktek GIS 2020/2021 Dr. Sara Wibawaning Respati, S.T., M.Sc. TRKJJ 2021-03-16
214 TS120516 Menggambar Rekayasa II 2020/2021 Mahfud, S.Pd., M.T. Teknik Sipil 2021-02-24
215 JJ240517 Manajemen Konstruksi 2020/2021 Mahfud, S.Pd., M.T. TRKJJ 2021-02-24
216 JJ121017 Hidrologi 2020/2021 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. TRKJJ 2021-02-25
217 TS350216 KEWIRAUSAHAAN 2020/2021 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-09-17
218 TS240516 Struktur Baja 2020/2021 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-02-25
219 JJ110817 Menggambar Rekayasa 1 2020/2021 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. TRKJJ 2020-09-17
220 JJ240117 Mekanika Rekayasa IV 2020/2021 Karmila Achmad, S.T., M.T. TRKJJ 2021-02-25
221 JJ350117 KEWIRAUSAHAAN 2020/2021 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. TRKJJ 2020-09-23
222 TS120416 Mekanika Rekayasa II 2020/2021 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-02-25
223 JJ120317 Mekanika Rekayasa II 2020/2021 Karmila Achmad, S.T., M.T. TRKJJ 2021-02-25
224 TS110616 Menggambar Rekayasa I 2020/2021 Mahfud, S.Pd., M.T. Teknik Sipil 2020-09-24
225 JJ120617 Menggambar Rekayasa II 2020/2021 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. TRKJJ 2021-02-25
226 TS120316 Instalasi dan Utilitas Bangunan Gedung 2020/2021 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-02-25
227 TS1406 Kewirausahaan 2020/2021 Drs. Bambang Jati Kusuma, M.M. Teknik Sipil 2020-09-30
228 JJ230317 Konstruksi Beton 1 2020/2021 Anis Aulia Ulfa, ST.MT. TRKJJ 2020-09-19
229 TS120616 Rekayasa Fondasi I 2020/2021 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2021-02-27
230 JJ120717 Mekanika Tanah II 2020/2021 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. TRKJJ 2021-02-27
231 JJ120217 Bahasa Inggris II 2020/2021 Masrul Huda, M.A. TRKJJ 2021-02-28
232 TS360216 Bahasa Inggris III 2020/2021 Dessy Handa Sari, S.E., M.M. Teknik Sipil 2021-02-28
233 JJ240917 Komputer Aplikasi GIS 2020/2021 Dr. Sara Wibawaning Respati, S.T., M.Sc. TRKJJ 2021-09-01
234 TS230314 Manajemen Proyek 2020/2021 Aco Wahyudi Efendi, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-09-22
235 TS110914 Geomatika I 2020/2021 Totok Sulistyo, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-09-15
236 TS110914 Geomatika I 2020/2021 Totok Sulistyo, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-09-15
237 TS110914 Geomatika I 2020/2021 Totok Sulistyo, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-09-15
238 JJ241117 K3 dan Aspek Hukum 2020/2021 Candra Irawan, S.T., M.Si. TRKJJ 2021-03-01
239 TS230616 Rekayasa Fondasi II 2020/2021 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2020-09-26
240 JJ241117 K3 dan Ketenagakerjaan 2020/2021 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. TRKJJ 2021-07-05
241 TS240216 K3 dan Aspek Hukum 2020/2021 Candra Irawan, S.T., M.Si. Teknik Sipil 2021-03-17
242 TS240216 K3 dan Aspek Hukum 2020/2021 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-03-01
243 TS110516 Mekanika Rekayasa 1 2020/2021 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-09-12
244 JJ110717 Mekanika Rekayasa 1 2020/2021 Karmila Achmad, S.T., M.T. TRKJJ 2020-09-12
245 TS230016 Mekanika Rekayasa III 2020/2021 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-09-12
246 JJ230217 Mekanika Rekayasa III 2020/2021 Karmila Achmad, S.T., M.T. TRKJJ 2020-09-12
247 JJ110417 Fisika Terapan 2020/2021 Dwi Lesmideyarti, S.T., M.Kom. TRKJJ 2020-09-13
248 TS110816 Mekanika Tanah 2020/2021 Mohamad Isram M.Ain, S.T., M.Sc Teknik Sipil 2020-09-07
249 TS230916 Laboratorium Uji Tanah 2020/2021 Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2020-09-07
250 JJ350417 Rekayasa Fondasi II 2020/2021 Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. TRKJJ 2020-09-30
251 JJ231117 Bahasa Pemrograman 2020/2021 Totok Sulistyo, S.T., M.T. TRKJJ 2020-09-08
252 TS230816 Lab. Praktek Kayu 2020/2021 Wahyu Yusuf Rio, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-09-10
253 TS240416 Komputer Aplikasi Struktur 2020/2021 Anis Aulia Ulfa, ST.MT. Teknik Sipil 2022-02-27
254 TS230516 Struktur Beton 1 2020/2021 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT Teknik Sipil 2020-09-10
255 JJ230417 Konstruksi Baja I 2020/2021 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT TRKJJ 2021-09-05
256 JJ350717 Pemindahan Tanah Mekanis (PTM) 2020/2021 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. TRKJJ 2020-09-12
257 TS110716 Hidrolika 2020/2021 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2020-09-09
258 TS230716 Laboratorium Praktek Utilitas 2020/2021 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng Teknik Sipil 2020-09-12
259 TS1101116 Bahasa Inggris I 2019/2020 Lilik Damayanti, S.S., M.Hum. Teknik Sipil 2019-08-31
260 TS230116 Bahasa Inggris II 2019/2020 Lilik Damayanti, S.S., M.Hum. Teknik Sipil 2019-08-31
261 JJ230817 Pengntar GIS dan Land Desk Development 2019/2020 Lucia Litha Respati, S.T., M.Eng TRKJJ 2019-09-12
262 TS110416 TEKNOLOGI BAHAN 2019/2020 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2019-08-30
263 JJ230517 Lab Uji Bahan 2019/2020 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2019-08-29
264 JJ110417 Fisika Terapan 2019/2020 Candra Irawan, S.T., M.Si. TRKJJ 2019-09-04
265 TS120716 Lab Uji Bahan 2019/2020 Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2020-02-24
266 TS110316 Matematika Teknik 2019/2020 Candra Irawan, S.T., M.Si. Teknik Sipil 2019-09-04
267 TS110816 Hidrolika 2019/2020 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-09-02
268 TS240616 Struktur Beton 2 2019/2020 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT Teknik Sipil 2020-03-02
269 TS110716 Hidrolika 2019/2020 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-09-02
270 JJ231117 Hidrolika 2019/2020 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. TRKJJ 2019-09-02
271 TS120516 Menggambar Rekayasa II 2019/2020 Mahfud, S.Pd., M.T. Teknik Sipil 2020-02-25
272 TS240816 Lab. Praktik Perancah 2019/2020 Mahfud, S.Pd., M.T. Teknik Sipil 2020-02-26
273 JJ240217 Konstruksi Beton 2 2019/2020 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT TRKJJ 2020-03-02
274 TS240316 Teknologi Pelaksanaan Konstruksi 2019/2020 Fatmawati, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-02-26
275 TS350116 Etika Profesi 2019/2020 Drs. Sunarno, M.Eng. Teknik Sipil 2019-08-28
276 JJ120317 Mekanika Rekayasa II 2019/2020 Fatmawati, S.T., M.T. TRKJJ 2020-02-26
277 TS350316 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2019/2020 Candra Irawan, S.T., M.Si. Teknik Sipil 2019-09-04
278 TS240216 K3 dan Aspek Hukum 2019/2020 Candra Irawan, S.T., M.Si. Teknik Sipil 2020-03-01
279 TS240116 KOMPUTER APLIKASI MANAJEMEN KONTRUKSI 2019/2020 Fatmawati, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-02-26
280 TS120716 Lab Uji Bahan 2019/2020 Fatmawati, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-02-24
281 JJ240817 Perencanaan Geometrrik 2019/2020 Mohamad Isram M.Ain, S.T., M.Sc TRKJJ 2020-05-05
282 TS360216 Bahasa Inggris III 2019/2020 Lilik Damayanti, S.S., M.Hum. Teknik Sipil 2020-02-26
283 TS120716 Lab Uji Bahan 2019/2020 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2020-02-24
284 JJ110717 Teknologi Bahan 1 2019/2020 Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. TRKJJ 2019-10-01
285 TS120816 Lab. Praktek Beton 2019/2020 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2020-02-26
286 JJ240717 Rekayasa Fondasi I 2019/2020 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. TRKJJ 2020-02-26
287 JJ110717 Mekanika Rekayasa 1 2019/2020 Karmila Achmad, S.T., M.T. TRKJJ 2019-09-11
288 JJ240517 Manajemen Konstruksi 2019/2020 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. TRKJJ 2020-02-28
289 TS110516 Mekanika Rekayasa 1 2019/2020 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-09-08
290 TS240816 Lab. Praktek Perancah 2019/2020 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2020-04-12
291 TS Perencanaan Konstruksi Jembatan 2019/2020 Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. TRKJJ 2018-11-30
292 TS230016 Mekanika Rekayasa III 2019/2020 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-09-10
293 TS1 Teknologi Bahan 2 2019/2020 Aco Wahyudi Efendi TRKJJ 2018-11-30
294 TS350216 KEWIRAUSAHAAN 2019/2020 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2019-11-29
295 TS Bangunan Tahan Gempa 2019/2020 Aco Wahyudi Efendi TRKJJ 2018-11-30
296 TS PTM dan Alat Berat 2019/2020 Aco Wahyudi Efendi TRKJJ 2018-11-30
297 TS1 10916 Teknologi Bahan 1 2019/2020 Aco Wahyudi Efendi TRKJJ 2018-11-30
298 TS120316 Instalasi dan Utilitas Bangunan Gedung 2019/2020 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2020-02-28
299 JJ111016 Geomatika I 2019/2020 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. TRKJJ 2020-09-11
300 JJ120417 Teknologi Bahan 2 2019/2020 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2020-02-27
301 TS360116 Bahasa Indonesia 2019/2020 Yudi Kurniawan, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-03-03
302 TS0120216 PANCASILA 2019/2020 Dra. Nawang Retno Dwiningrum, M.Si. Teknik Sipil 2020-02-26
303 JJ230217 Mekanika Rekayasa III 2019/2020 Karmila Achmad, S.T., M.T. TRKJJ 2019-09-11
304 JJ240617 Komputer Aplikasi Manajemen 2019/2020 Wahyu Yusuf Rio, S.T., M.T. TRKJJ 2020-02-26
305 TS110116 Kewarganegaraan 2019/2020 Riklan Kango, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-12-30
306 TS120914 Geomatika II 2019/2020 Totok Sulistyo, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-02-27
307 TS120914 Geomatika II 2019/2020 Totok Sulistyo, S.T., M.T. TRKJJ 2020-02-27
308 JJ240317 Konstruksi Baja II 2019/2020 Anis Aulia Ulfah, ST.MT. TRKJJ 2020-02-29
309 TS230314 Manajemen Proyek 2019/2020 Fatmawati, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-08-30
310 JJ240317 Konstruksi Baja II 2019/2020 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. TRKJJ 2020-02-29
311 TS110714 Menggambar Rekayasa I 2019/2020 Mahfud, S.Pd., M.T. Teknik Sipil 2019-10-03
312 TS230316 Estimasi Biaya Konstruksi 2019/2020 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-01-29
313 TS110316 Matematika Teknik 2019/2020 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2019-08-29
314 TS240516 Struktur Baja 2019/2020 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2020-02-27
315 TS120914 Geomatika II 2019/2020 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2020-02-27
316 TS240716 Pemindahan Tanah Mekanis (PTM) 2019/2020 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2020-08-03
317 TS110316 Matematika Teknik 2019/2020 Fatmawati, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-08-30
318 TS240316 Teknologi Pelaksanaan Konstruksi 2019/2020 Aco Wahyudi Efendi, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-03-08
319 JJ240917 Praktik GIS 2019/2020 Lucia Litha Respati, S.T., M.Eng TRKJJ 2020-03-01
320 JJ241217 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2019/2020 Candra Irawan, S.T., M.Si. TRKJJ 2020-03-01
321 TS Perencanaan Konstruksi Jembatan 2019/2020 Aco Wahyudi Efendi, S.T., M.T. TRKJJ 2018-11-30
322 TS120516 Menggambar Rekayasa II 2019/2020 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-02-25
323 JJ241117 K3 dan Aspek Hukum 2019/2020 Candra Irawan, S.T., M.Si. TRKJJ 2020-03-01
324 JJ120617 Menggambar Rekayasa II 2019/2020 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. TRKJJ 2020-02-28
325 JJ120217 Bahasa Inggris II 2019/2020 Masrul Huda, M.A. TRKJJ 2020-02-27
326 TS360216 Bahasa Inggris III 2019/2020 Masrul Huda, M.A. Teknik Sipil 2020-02-27
327 TS240516 Struktur Baja 2019/2020 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2020-02-27
328 TS230916 Laboratorium Uji Tanah 2019/2020 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2019-08-28
329 TS240116 LAB. PRAKTIK PERANCAH 2019/2020 Drs. Sunarno, M.Eng. Teknik Sipil 2020-02-27
330 JJ110317 Statistik 2019/2020 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2019-10-28
331 JJ110917 Mekanika Tanah I 2019/2020 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. TRKJJ 2019-08-30
332 JJ121017 Hidrologi 2019/2020 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. TRKJJ 2020-04-14
333 TS110416 TEKNOLOGI BAHAN 2019/2020 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2019-08-30
334 TS0120216 PANCASILA 2019/2020 Danar Retno Sari, S.Kom., M.Kom. Teknik Sipil 2020-02-26
335 TS230916 Laboratorium Uji Tanah 2019/2020 Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2019-08-30
336 TS230616 Rekayasa Fondasi II 2019/2020 Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2019-08-30
337 TS110816 Mekanika Tanah 2019/2020 Mohamad Isram M.Ain, S.T., M.Sc Teknik Sipil 2019-08-30
338 TS120316 Instalasi dan Utilitas Bangunan Gedung 2019/2020 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-02-28
339 JJ110817 Menggambar Rekayasa 1 2019/2020 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. TRKJJ 2019-09-05
340 TS350216 KEWIRAUSAHAAN 2019/2020 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-11-29
341 TS240316 Teknologi Pelaksanaan Konstruksi 2019/2020 Aco Wahyudi Efendi, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-02-26
342 TS110216 Kewarganegaraan 2019/2020 Teknik Sipil 2019-08-29
343 TS230314 Manajemen Proyek 2019/2020 Aco Wahyudi Efendi, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-08-06
344 TS230314 Manajemen Proyek 2019/2020 Mahfud, S.Pd., M.T. Teknik Sipil 2019-08-27
345 JJ230417 Struktur Baja 2019/2020 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT TRKJJ 2019-08-30
346 TS230016 Mekanika Rekayasa III 2019/2020 Fatmawati, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-08-30
347 TS240246 Komputer Aplikasi Struktur 2019/2020 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-04-12
348 110416 TEKNOLOGI BAHAN 2019/2020 Ferdy Kahandanie, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-09-05
349 TS110416 TEKNOLOGI BAHAN 2019/2020 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2019-08-30
350 JJ110317 Bahasa Inggris I 2019/2020 Masrul Huda, M.A. TRKJJ 2019-08-29
351 TS350216 KEWIRAUSAHAAN 2019/2020 Dr. Sara Wibawaning Respati, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2019-11-29
352 TS110116 Bahasa Inggris I 2019/2020 Masrul Huda, M.A. Teknik Sipil 2019-08-29
353 TS1001 Bahasa Inggris II 2019/2020 Masrul Huda, M.A. Teknik Sipil 2019-08-29
354 JJ110217 Matematika Terapan 2019/2020 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. TRKJJ 2020-01-29
355 TS120416 Mekanika Rekayasa II 2019/2020 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2021-02-25
356 TS110816 Mekanika Tanah 2019/2020 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2019-08-30
357 TS110816 Mekanika Tanah 2019/2020 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2019-08-30
358 TS110116 Kewarganegaraan 2019/2020 Dra. Nawang Retno Dwiningrum, M.Si. Teknik Sipil 2019-12-30
359 JJ110117 Kewarganegaraan 2019/2020 Dra. Nawang Retno Dwiningrum, M.Si. TRKJJ 2019-09-11
360 JJ230117 PANCASILA 2019/2020 Dra. Nawang Retno Dwiningrum, M.Si. TRKJJ 2019-09-11
361 TS110716 Hidrolika 2019/2020 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2019-09-02
362 TS240214 Laboratorium Praktek Utilitas 2019/2020 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng Teknik Sipil 2019-09-03
363 TS110816 Hidrolika 2019/2020 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2019-09-01
364 JJ230317 Struktur Beton 1 2019/2020 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT TRKJJ 2019-08-30
365 TS360116 Bahasa Indonesia 2019/2020 Patria Rahmawaty, S.Psi., M.MPd.Psikolog. Teknik Sipil 2020-03-03
366 JJ230917 Geomatika III 2019/2020 Lucia Litha Respati, S.T., M.Eng TRKJJ 2019-09-12
367 TS120616 Rekayasa Fondasi I 2019/2020 Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2020-02-26
368 TS120616 Rekayasa Fondasi I 2019/2020 Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2020-02-29
369 JJ120717 Mekanika Tanah II 2019/2020 Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. TRKJJ 2020-02-26
370 TS240314 KOMPUTER APLIKASI STRUKTUR 2019/2020 Aco Wahyudi Efendi Teknik Sipil 2018-02-15
371 TS230516 Struktur Beton 1 2019/2020 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT Teknik Sipil 2019-11-20
372 JJ241017 Drainase Jalan 2019/2020 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng TRKJJ 2020-02-25
373 TS230314 Manajemen Proyek 2019/2020 Aco Wahyudi Efendi, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-08-30
374 JJ240117 Mekanika Rekayasa IV 2019/2020 Karmila Achmad, S.T., M.T. TRKJJ 2020-06-08
375 TS110914 Geomatika I 2019/2020 Totok Sulistyo, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-09-02
376 TS120816 Lab. Praktek Beton 2019/2020 Wahyu Yusuf Rio, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-02-26
377 JJ231117 Bahasa Pemrograman 2019/2020 Totok Sulistyo, S.T., M.T. TRKJJ 2019-09-02
378 TS240316 Teknologi Pelaksanaan Konstruksi 2019/2020 Wahyu Yusuf Rio, S.T., M.T. Teknik Sipil 2020-02-26
379 TS230314 Manajemen Proyek 2018/2019 Aco Wahyudi Efendi, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-08-31
380 TS110416 Matematika Terapan 2018/2019 Candra Irawan, S.T., M.Si. TRKJJ 2018-09-21
381 TS240816 LAB. PRAKTIK PERANCAH 2018/2019 Teknik Sipil 2019-06-27
382 TS110816 Mekanika Tanah 2018/2019 Melviana Firsty, S.T., M.T. Teknik Sipil 2017-08-24
383 TS240516 Struktur Baja 2018/2019 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2020-02-27
384 TS110316 Matematika Teknik 2018/2019 Melviana Firsty, S.T., M.T. Teknik Sipil 2017-11-08
385 TS360414 DINAMIKA STRUKTUR 2018/2019 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-06-17
386 JJ120417 Teknologi Bahan 2 2018/2019 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. TRKJJ 2019-09-04
387 TS110914 Geomatika I 2018/2019 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2018-08-29
388 JJ110417 Matematika Terapan I 2018/2019 Mariatul Kiptiah, S.T., M.Eng. TRKJJ 2018-10-31
389 TS120914 Geomatika II 2018/2019 Totok Sulistyo, S.T., M.T. TRKJJ 2019-02-27
390 TS110516 Mekanika Rekayasa 1 2018/2019 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-09-03
391 JJ110717 Mekanika Rekayasa 1 2018/2019 Karmila Achmad, S.T., M.T. TRKJJ 2018-09-03
392 TS230016 Mekanika Rekayasa III 2018/2019 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-09-03
393 TS110316 Matematika Teknik 2018/2019 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2018-08-30
394 TS110316 Matematika Teknik 2018/2019 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-09-03
395 TS230514 Mekanika Rekayasa III 2018/2019 Ir. Ali Arifin Soeparlan, M.T. Teknik Sipil 2019-04-02
396 TS230116 Bahasa Inggris II 2018/2019 Lilik Damayanti, S.S., M.Hum. Teknik Sipil 2018-08-30
397 TS110714 Menggambar Rekayasa I 2018/2019 Mahfud, S.Pd., M.T. Teknik Sipil 2018-08-06
398 TS230314 Manajemen Proyek 2018/2019 Mahfud, S.Pd., M.T. Teknik Sipil 2018-08-31
399 TS360214 Bahasa Indonesia 2018/2019 Candra Irawan, S.T., M.Si. Teknik Sipil 2019-02-26
400 TS230314 Manajemen Proyek 2018/2019 Ir. Ali Arifin Soeparlan, M.T. Teknik Sipil 2019-04-02
401 TS240714 Struktur Beton 2 2018/2019 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT Teknik Sipil 2019-04-02
402 TS110216 Statistik 2018/2019 Ir. Ali Arifin Soeparlan, M.T. Teknik Sipil 2018-09-27
403 TS240514 Rekayasa Fondasi II 2018/2019 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2018-08-30
404 TS120914 Geomatika II 2018/2019 Totok Sulistyo, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-02-27
405 TS240214 Laboratorium Praktek Utilitas 2018/2019 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng Teknik Sipil 2018-08-24
406 TS120914 Geomatika II 2018/2019 Totok Sulistyo, S.T., M.T. TRKJJ 2019-02-27
407 TS240214 Laboratorium Praktek Utilitas 2018/2019 Mersianty, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-08-24
408 TS360214 Bahasa Indonesia 2018/2019 Lilik Damayanti, S.S., M.Hum. Teknik Sipil 2019-02-27
409 TS110816 Hidrolika 2018/2019 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2018-08-30
410 JJ121017 Hidrologi 2018/2019 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng TRKJJ 2019-08-30
411 TS240416 KOMPUTER APLIKASI STRUKTUR 2018/2019 Rahmat Bangun Giarto, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2019-02-27
412 TS240716 Pemindahan Tanah Mekanis (PTM) 2018/2019 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng Teknik Sipil 2019-02-27
413 TS360114 Pemindahan Tanah Mekanis (PTM) 2018/2019 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng Teknik Sipil 2019-02-27
414 TS120716 Lab Uji Bahan 2018/2019 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-02-28
415 TS120416 Mekanika Rekayasa II 2018/2019 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-02-28
416 JJ120317 Mekanika Rekayasa II 2018/2019 Karmila Achmad, S.T., M.T. TRKJJ 2019-09-08
417 TS240116 LAB. PRAKTIK PERANCAH 2018/2019 Mahfud, S.Pd., M.T. Teknik Sipil 2019-02-28
418 110416 teknologi bahan 2018/2019 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-08-27
419 JJ120517 Praktek Kerja Batu (Dinding Penahan Tanah) 2018/2019 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. TRKJJ 2020-09-13
420 110416 teknologi bahan 2018/2019 Mersianty, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-08-27
421 TS110116 Kewarganegaraan 2018/2019 Dra. Nawang Retno Dwiningrum, M.Si. TRKJJ 2018-08-28
422 TS230516 Struktur Beton 1 2018/2019 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT Teknik Sipil 2019-08-30
423 TS110116 Bahasa Inggris I 2018/2019 Masrul Huda, M.A. Teknik Sipil 2018-08-28
424 TS110914 Geomatika I 2018/2019 Totok Sulistyo, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-08-29
425 TS 24041 Estimasi Biaya Konstruksi 2018/2019 Drs. Sunarno, M.Eng. Teknik Sipil 2019-08-29
426 JJ111016 Geomatika I 2018/2019 Totok Sulistyo, S.T., M.T. TRKJJ 2018-10-30
427 TS110816 Mekanika Tanah 2018/2019 Mohamad Isram M.Ain, S.T., M.Sc Teknik Sipil 2018-08-30
428 TS230614 Rekayasa Fondasi I 2018/2019 Melviana Firsty, S.T., M.T. Teknik Sipil 2017-08-30
429 TS110816 Hidrolika 2018/2019 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-08-30
430 TS1101116 Bahasa Inggris I 2018/2019 Lilik Damayanti, S.S., M.Hum. Teknik Sipil 2018-08-30
431 JJ110317 Bahasa Inggris I 2018/2019 Masrul Huda, M.A. TRKJJ 2018-08-30
432 TS1 10916 Teknologi Bahan 1 2018/2019 Aco Wahyudi Efendi TRKJJ 2018-11-30
433 TS 230916 Laboratorium Uji Tanah 2018/2019 Mohamad Isram M.Ain, S.T., M.Sc Teknik Sipil 2018-09-03
434 TS 230916 Laboratorium Uji Tanah 2018/2019 Mersianty, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-09-03
435 TS 24041 Estimasi Biaya Konstruksi 2018/2019 Aco Wahyudi Efendi, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-07-30
436 TS0120216 PANCASILA 2018/2019 Dra. Nawang Retno Dwiningrum, M.Si. Teknik Sipil 2019-03-05
437 TS 24041 Estimasi Biaya Konstruksi 2018/2019 Mersianty, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-07-30
438 JJ110817 Mekanika Tanah 2018/2019 Mersianty, S.T., M.T. TRKJJ 2018-10-16
439 TS120316 Instalasi dan Utilitas Bangunan Gedung 2018/2019 Mersianty, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-04-02
440 TS360314 Pelabuhan 2018/2019 Mohamad Isram M.Ain, S.T., M.Sc Teknik Sipil 2019-03-18
441 TS120717 Lab Uji Bahan 2018/2019 Mohamad Isram M.Ain, S.T., M.Sc Teknik Sipil 2019-03-11
442 TS360414 DINAMIKA STRUKTUR 2018/2019 Aco Wahyudi Efendi, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-06-17
443 TS120616 Rekayasa Pondasi I 2018/2019 Mohamad Isram M.Ain, S.T., M.Sc Teknik Sipil 2019-03-17
444 JJ120717 Mekanika Tanah II 2018/2019 Mohamad Isram M.Ain, S.T., M.Sc TRKJJ 2019-03-18
445 TS120316 Instalasi dan Utilitas Bangunan Gedung 2018/2019 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng. Teknik Sipil 2019-03-17
446 JJ120817 Laboratorium Uji Tanah 2018/2019 Mersianty, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-04-02
447 TS240316 Teknologi Pelaksanaan Konstruksi 2018/2019 Mersianty, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-03-17
448 TS120914 Geomatika II 2017/2018 Totok Sulistyo, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-04-12
449 TS110914 Geomatika I 2017/2018 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT Teknik Sipil 2017-08-28
450 TS0120216 PANCASILA 2017/2018 Dra. Nawang Retno Dwiningrum, M.Si. Teknik Sipil 2018-04-12
451 TS 1 Kewarganegaraan 2017/2018 Dra. Nawang Retno Dwiningrum, M.Si. Teknik Sipil 2018-04-12
452 TS110516 Mekanika Rekayasa 1 2017/2018 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2017-08-24
453 TS110714 Menggambar Rekayasa I 2017/2018 Mahfud, S.Pd., M.T. Teknik Sipil 2017-09-25
454 TS230716 Laboratorium Praktek Utilitas)* 2017/2018 Drs. Sunarno, M.Eng. Teknik Sipil 2017-08-24
455 TS360114 Pemindahan Tanah Mekanis (PTM) 2017/2018 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT Teknik Sipil 2018-02-26
456 TS230514 Mekanika Rekayasa III 2017/2018 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2017-08-24
457 TS230414 Lab Uji Bahan 2017/2018 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2017-08-25
458 TS1110 Mekanika Rekayasa II 2017/2018 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-04-12
459 110416 teknologi bahan 2017/2018 Mersianty, S.T., M.T. Teknik Sipil 2017-08-25
460 TS 1 Kewarganegaraan 2017/2018 Patria Rahmawaty, S.Psi., M.MPd. Teknik Sipil 2018-08-30
461 TS11 Lab Uji Tanah 2017/2018 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2017-08-25
462 IN3601 Bahasa Inggris III 2017/2018 Lilik Damayanti, S.S., M.Hum. Teknik Sipil 2017-09-05
463 TS230414 Lab Uji Bahan 2017/2018 Mersianty, S.T., M.T. Teknik Sipil 2017-08-28
464 TS 240614 Drainase 2017/2018 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-05-21
465 TS230314 Manajemen Proyek 2017/2018 Mahfud, S.Pd., M.T. Teknik Sipil 2017-09-25
466 TS350414 PRAKTIK KERJA LAPANGAN 2017/2018 Drs. Sunarno, M.Eng. Teknik Sipil 2017-09-08
467 TS20116 Pendidikan Agama Islam 2017/2018 Basri Dahlan, S.Ag., M.Pd.I. Teknik Sipil 2020-02-27
468 TS350214 KEWIRAUSAHAAN 2017/2018 Candra Irawan, S.T., M.Si. Teknik Sipil 2017-09-11
469 TS350314 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2017/2018 Candra Irawan, S.T., M.Si. Teknik Sipil 2017-11-26
470 JJ120117 Pendidikan Agama Islam 2017/2018 Basri Dahlan, S.Ag., M.Pd.I. TRKJJ 2021-07-07
471 TS240514 Rekayasa Fondasi II 2017/2018 Mohamad Isram Teknik Sipil 2018-04-12
472 TS 110816 Hidrolika 2017/2018 Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T. Teknik Sipil 2017-08-31
473 TS230714 Struktur Baja 2017/2018 Aco Wahyudi Efendi Teknik Sipil 2017-10-09
474 TS002 STRUKTUR BETON I 2017/2018 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT Teknik Sipil 2017-10-19
475 TS110914 Geomatika I 2017/2018 Totok Sulistyo, S.T., M.T. Teknik Sipil 2017-08-28
476 TS240814 K3 & Hukum Ketenagakerjaan 2017/2018 Candra Irawan, S.T., M.Si. Teknik Sipil 2018-05-19
477 KU3501 Etika Profesi 2017/2018 Patria Rahmawaty, S.Psi., M.MPd. Teknik Sipil 2017-11-30
478 TS240614 Teknologi Pelaksanaan Konstruksi 2017/2018 Drs. Sunarno, M.Eng. Teknik Sipil 2018-01-09
479 TS120416 Mekanika Rekayasa II 2017/2018 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-04-12
480 TS120716 Lab Uji Bahan 2017/2018 Karmila Achmad, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-04-12
481 TS 1 Kewarganegaraan 2017/2018 Patria Rahmawaty, S.Psi., M.MPd. Teknik Sipil 2018-08-30
482 TS120616 Rekayasa Fondasi I 2017/2018 Ezra Hartarto Teknik Sipil 2018-02-09
483 TS120716 Lab Uji Bahan 2017/2018 Mohamad Isram M.Ain, S.T., M.Sc Teknik Sipil 2018-04-12
484 TE360204 Kewirausahaan 2017/2018 Ida Suriana, S.E., M.M. Teknik Sipil 2019-01-24
485 TS360314 Pelabuhan 2017/2018 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng Teknik Sipil 2018-04-12
486 TS120516 Menggambar Rekayasa II 2017/2018 Mahfud, S.Pd., M.T. Teknik Sipil 2018-02-07
487 TS360314 Pelabuhan 2017/2018 Mohamad Isram Teknik Sipil 2018-02-08
488 TS240214 Laboratorium Praktek Utilitas 2017/2018 Mersianty, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-04-12
489 TS240214 Laboratorium Praktek Utilitas 2017/2018 Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng Teknik Sipil 2018-08-24
490 TS240214 Laboratorium Praktek Utilitas 2017/2018 Mersianty, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-04-12
491 TE360204 Kewirausahaan 2017/2018 Dessy Handa Sari, S.E., M.M. Teknik Sipil 2019-01-24
492 TE360204 Kewirausahaan 2017/2018 Maria Ulfah, S.T., M.T. Teknik Sipil 2019-01-24
493 TS240414 Estimasi Biaya Konstruksi 2017/2018 Mahfud, S.Pd., M.T. Teknik Sipil 2018-02-13
494 TS240714 Struktur Beton 2 2017/2018 Ir. Ali Arifin Soeparlan, MT Teknik Sipil 2018-08-24
495 TS240114 Rekayasa Jalan Raya 2017/2018 Melviana Firsty, S.T., M.T. Teknik Sipil 2018-02-12
496 TS110814 Mekanika Tanah Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. Teknik Sipil 2019-08-21
497 JJ120717 Mekanika Tanah II Tatag Yufitra Rus, S.T., M.Sc. TRKJJ 2019-08-21
498 JJ350417 Rekayasa Fondasi II Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc. TRKJJ 2019-08-21
Grafik Kepemilikan RPS Prodi Teknik Sipil
Grafik Kepemilikan RPS Prodi TRKJJ